Locuri de muncă în Timișoara – Ce este stagiul profesional și cum te poate ajuta

Locuri de muncă în Timișoara sunt căutate îndeosebi de către tineri cu studii superioare. Or, pentru aceștia, stagiul profesional este o rampă de lansare.

 

Absolvenții de învățământ superior care caută locuri de muncă în Timișoara și în alte orașe pot beneficia de stagiul profesional plătit. Legea nr.335/2013 reglementează modalitatea de efectuare a acestuia.

 

De ce se face stagiul profesional

 

Principalul rol al stagiului profesional este să asigure tranziţia absolvenţilor de la sistemul de educaţie la piaţa muncii. Prin intermediul stagiului se consolidează competențele și abilitățile profesionale. Astfel, se adaptează la cerinţele practice şi exigenţele pentru locuri de muncă în Timișoara și în alte părți, în vederea integrării în muncă. În plus, se dobândește experienţă şi vechime în muncă. Durata perioadei de stagiu este de 6 luni.

 

Stagiul pe locuri de muncă în Timișoara și în țară este plătit

 

Se consideră stagiar debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă. Excepție fac cei care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii.  Contractul de stagiu se încheie între angajator şi stagiar, ca anexă la contractul individual de muncă. Cei care ocupă locuri de muncă în Timișoara și în restul țării ca stagiari sunt remunerați cu salariu.
Salariul de bază lunar al stagiarului se stabilește prin contractul individual de muncă. Este negociat de părţi, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe săptămână. Perioada de stagiu se suspendă în cazul suspendării contractului individual de muncă sau dacă stagiarul se află în concediu medical o perioadă mai mare de 30 zile.

 

Ce drepturi ai ca stagiar

 

Stagiarul beneficiază de sprijinul unui mentor și de evaluare obiectivă. Trebuie să i se stabilească un program corespunzător postului pe care îl ocupă. Stagiarul are dreptul să i se asigure timpul necesar pregătirii individuale, în scopul consolidării competenţelor şi dobândirii deprinderilor practice necesare. Trebuie să participe la formele de pregătire profesională organizate pentru stagiari. Pe de altă parte, angajatorul nu trebuie să folosească stagiarul pentru desfăşurarea altor activităţi decât cele prevăzute în contract.

Adaugă un comentariu