(P) Firma Certificareiso.ro – Ce sunt certificatele ISO şi care sunt avantajele lor?

Organizația Internațională de Standardizare, sau mai pe scurt – ISO, este o organizaţie internaţională, independentă şi neguvernamentală, înfiinţată în Elveţia, care are rolul de a elabora standarde pentru a asigura atât calitatea, siguranţă şi eficienţă produselor şi a serviciilor, cât şi a sistemelor. Organizaţia reprezintă peste 150 de ţări, iar de la înfiinţarea sa în 1947 ISO a emis peste 15.000 de standarde în diverse domenii. precum: agricultură, alimentaţie, construcţii, echipamente tehnice ori medicale, IT şi aşa mai departe. Este important să menţionăm faptul că există certificări ISO pentru diverse domenii de activitate, iar fiecare certificare are standarde şi criterii diferite. Bineînţeles că o companie poate opta pentru obţinerea mai multor certificări.
Mai precis, există mai multe tipuri de certificate, şi anume: Certificat ISO 9001, Certificat ISO 14001, Certificat ISO 45001, Certificarea ISO 22000, Certificat ISO 27001, iar cei de la www.certificareiso.ro te pot ajuta să le obţii simplu, ieftin şi rapid cu o implicare minimă din partea ta. Dar hai să vorbim despre fiecare certificat în parte.

  • Certificat ISO 9001

Certificatul ISO 9001 este un standard global de management al calităţii. Mai precis, este o apreciere a bunelor practici dintr-o companie. Spunem dintr-o companie, căci acest tip de certificare se pliază perfect pe orice tip de organizaţie, indiferent de domeniul de activitate ori de mărime. Mai mult decât atât, certificatul ISO 9001 este cel mai popular din seria lui. Certificatul pune la dispoziţie un plan ce vizează procese de documentare şi de revizuire a structurii şi a responsabilităţilor, dar şi procese esenţiale în atingerea unui management eficient.

Avantajele unui Certificat ISO 9001
Acest standard de calitate ajută organizaţiile să asigure o calitate constantă atât a produselor, cât şi a serviciilor pe care acestea le oferă. Mai mult decât atât, prin folosirea acestui standard, companiile învaţă să îşi organizeze sistemul de management al calităţii şi, bineînţeles, le ajută să îşi îmbunătăţească în mod constant produsele şi serviciile oferite.
Dar avantajele nu se opresc aici, căci ISO 9001 aduce şi beneficii financiare, căci prin investirea banilor într-un mod eficient, companiile pot face economii substanţiale.
Desigur, acest standard contribuie şi la îmbunătăţirea imaginii firmei, la obţinerea încrederii partenerilor atât de pe piaţa locală, cât şi de pe cea internaţională, la mărirea gradului de satisfacţie şi mulţumire a clienţilor şi angajaţilor etc..

  • Certificat ISO 14001

Certificatul ISO 14001 reprezintă standardul internaţional destinat sistemului de management de mediu. Mai precis, acest standard cuprinde toate cerinţele pentru un SSM (sistem de management de mediu) eficient. Astfel, el atestă faptul că o companiei face tot ce îi stă în putinţă pentru a minimiza impactul negativ pe care procesul de producţie (sau serviciile oferite) îl are asupra mediului înconjurător.
La fel ca în cazul certificatului ISO 9001 şi certificatul ISO 14001 poate fi aplicat oricărei organizaţii sau sector de industrie, indiferent de domeniul de activitate, locaţie sau de mărime.

Dintre avantajele acestui certificat menţionăm:
– Reducerea impactului negativ asupra mediului înconjurător;
– Reducerea risipei;
– Minimizarea costurilor;
– Îndeplinirea obligaţiilor de mediu;
– Reducerea costurilor privind gestionarea deşeurilor, a consumului de energie şi a materialelor folosite.

  • Certificat ISO 45001

Certificatul ISO 45001 este o unealtă foarte bine gândită de organizaţiile de comerţ internaţional şi de organismele de certificare, el cuprinde toate cerinţele pe care o companie trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de un sistem de management care să permită un control eficient al riscurilor de sănătate, tocmai pentru a spori siguranţă la locul de muncă şi de a reduce riscul de accidente.
Mai mult decât atât, acest standard vine în completarea Certificărilor ISO 9001 şi ISO 14001 şi poate fi implementat de orice companie, indiferent de domeniul de activitate, mărime ori localizare.

Dintre avantajele certificatului ISO 45001 menţionăm:
– Asigurarea un loc de muncă mai sigur;
– Reducerea numărului de accidente;
– Creşterea productivităţii angajaţilor;
– Reducerea costurilor privind tratamentele medicale etc.
– Asigurarea unui mediu de lucru optim;

  • Certificarea ISO 22000

Certificatul ISO 22000 este standardul internaţional conceput pentru industria alimentară – SSMA – şi are în vedere asigurarea siguranţa alimentelor încă de la primele etape de producţie, şi până la punctul final de consum. Acest certificat este asemănător cu standardul ISO 9001, iar companiile care au deja acest certificat, vor obţine mult mai uşor certificarea ISO 22000.

Avantajele cerificării ISO 22000 sunt multe, dar dintre acestea menţionăm:
– Furnizarea unor produse alimentare sigure pentru utilizare;
– Respectarea prevederilor impuse de autorităţi;
– Impunerea şi respectarea unor politici proprii privind asigurarea siguranţei alimentelor;
– Creşterea încrederii din partea clienţilor şi a partenerilor;
– Respectarea unor programe eficiente ce asigură un mediu curat şi salubru;

  • Certificat ISO 27001

Certificatul ISO 27001 este standardul internaţional de securitate al informaţiei. Acest standard a fost dezvoltat de către ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) împreună cu IEC (Comisia Electrotehnică Internaţională) cu scopul de a oferi un model în ceea ce priveşte implementarea, operarea, menţinerea unui sistem de management al informaţiei şi chiar îmbunătăţirea sistemului actual, tocmai pentru a asigura securitatea informaţiei din cadrul companiei. Acest certificat poate fi obţinut de orice firmă, dar este potrivit în special în sectoarele în care protecţia datelor este esenţială, precum: bănci, finanţe, sănătate etc.

Astfel certificatul ISO 27001 urmăreşte:
– Protejarea tuturor datelor care circulă într-o companie indiferent de suportul pe care acestea sunt aşternute (hârtie, e-mail etc.);
– Protejarea imaginii companiei;
– Respectarea reglementărilor internaţionale cu privire la protejarea datelor;

Cum poţi obţine unul sau mai multe certificate ISO? Toate detaliile necesare privind certificarea ISO le vei găsi pe Certificareiso.ro.

Adaugă un comentariu

Articole similare