(P) Utilizarea rezistorilor

Este dificil să ne imaginăm vreun sistem electronic din care să nu facă parte elementele numite rezistori, cunoscute și sub denumirea de rezistențe.

Componentele numite rezistori au ca sarcină principală reducerea valorii intensității curentului într-un circuit electric. Pentru a realiza acest lucru, rezistorii absorb o parte din energia electrică și o transformă în energie termică.

Ce exemple de utilizare a rezistorilor putem menționa?

Rezistori în electrocasnicele de zi cu zi

Elementele de circuit denumite rezistori sunt prezente în aparatele electrice, pe care le întâlnim în viața de zi cu zi. Un astfel de aparat este fierul de călcat. Funcționarea termostatului integrat care controlează temperatura se bazează tocmai pe acțiunea rezistorilor. La fel este și în cazul regulatorului de volum din echipamentele audiovizuale. Reglarea puterii uscătorului de păr este, de asemena, posibilă datorită modificării rezistenței electrice prin rezistori. La rândul lor, corpurile de iluminat reprezintă un alt exemplu de uz casnic al rezistorilor. Manevrând butonul responsabil de modificarea intensității luminii, practic punem în funcțiune acești rezistori.

Rezistori în industrie

Rezistorii de mare putere pot fi întâlniți în diferite domenii industriale. Este suficient să menționăm câteva ramuri ale industriei, precum: transport, energetică, știință, minerit. Sunt, de asemenea, utili în industria construcțiilor și în industria navală.

Când vine vorba de transport, componentele numite rezistori sunt utilizate în sistemele de frânare ale diferitelor vehicule cu tracțiune electrică. Vorbim aici atât de locomotivele electrice, cât și de cele propulsate de motoare cu ardere internă. Tramvaiele sunt alte mijloace de transport care folosesc rezistori de putere mare, de până la câțiva megawați.

Rezistorii din cercetarea științifică sunt utilizați, de exemplu, în echipamentele de laborator. Sunt extrem de folositori în aparatura care necesită condiții de încărcare electrică diferită sau de forțare a unei anumite valori de curent.

Industria energetică folosește în primul rând rezistori care trebuie să facă legarea la pământ, cum este de exemplu în cazul turbinelor eoliene. Se folosesc rezistori de tensiune joasă și medie.

În construcții, rezistorii de mare putere sunt utilizați de exemplu, în sistemul de frânare al ascensoarelor, pentru pornirea macaralelor și a altor utilaje, care transportă greutăți mari.

Industria minieră folosește rezistori în cazul benzilor transportoare de minereu la suprafață sau în cazul ventilatoarelor pentru aeraj minier.

Sectorul maritim utilizează rezistori de frânare și de pornire cu scopul de a controla mecanica macaralelor portuare și a altor utilaje de transport.

Adaugă un comentariu