(P) 10 greşeli pe care să le eviţi atunci când înveţi pentru examenul auto

Studiul pentru examenul auto ar trebui să înceapă încă din primele zile cu legislaţia şi să se termine înainte de probă teoretică, tot prin parcurgerea acesteia şi punerea noţiunilor în practică prin completarea a cât mai multe chestionare. Există, însă şi greşeli majore ce se pot strecura în procesul de învăţare şi care au tot potenţialul de a compromite rezultatul final.

Specialiştii de la ChestionareAuto.ro au întocmit o listă cu 10 greşeli pe care elevii ar trebui să le evite atunci când vor să ia examenul teoretic pentru permis din prima încercare, sau atunci când au ratat perioada de învăţare şi trebuie să dea examenul din nou.

Top 10 greşeli de evitat pentru reuşita examenului auto

1. Studiul NU se începe cu chestionare auto DRPCIV

Internetul este plin de teste DRPCIV online care imită foarte bine examenul de şoferi şi care se vor dovedi esenţiale în procesul de învăţare pentru şcoala de şoferi. Cu toate acestea, prima etapă este parcurgerea teoriei şi a Codului Rutier. Elevul ar trebui să se gândească că debutul studiului direct cu teste auto este similar cu a merge la şcoală să dea teză, fără să înveţe materia înainte, sau ca şi când ar începe un curs direct cu examenul.

2. Neatenţia duce la eşec

Faptul că nu sunt atenţi în momentul în care completează chestionare este o altă greşeală pe care foarte mulţi o fac. Sunt numeroase persoane care rezolva chestionare însă nu se uită şi la răspunsurile greşite. Chestionarele online au explicaţii pentru întrebările la care se răspunde greşit, astfel încât elevul să înţeleagă de ce a greşit şi de ce o anumită varianta sau mai multe sunt cele corecte. În felul acesta elevul doar memorează mecanic şi nu înţelege ce rezolvă, ceea ce face ca pe termen lung informaţia să nu fie stocată.

3. Informaţia NU se învaţă fără logică

Şcoala de şoferi nu ar trebui să fie asemănata cu liceul sau cu facultatea, când există şi situaţii în care unele cursuri trebuie efectiv memorate. Codul Rutier trebuie parcurs, dar nu memorat pe dinafară. Şcoala de şoferi implica pregătirea elevului pentru situaţii din viaţa reală şi acest lucru înseamnă că logica trebuie să fie utilizată pentru a răspunde corect la întrebările din testele DRPCIV online. Chiar dacă elevul memorează Codul în totalitate există riscul de a nu putea să răspundă corect la întrebări, având în vedere că acestea implica aplicarea informaţiei memorate în situaţii specifice.

4. Răspunsurile NU se învaţă pe dinafară

În momentul în care sunt rezolvate multe chestionare, elevul poate învăţa răspunsurile pe dinafară. Greşit! Fiecare elev ar trebui că ori de câte ori rezolva un chestionar auto să analizeze întrebarea şi fiecare variantă de răspuns şi să selecteze varianta sau variantele corecte pe principii logice şi nu mecanic. Există riscul ca la examen un singur cuvânt să schimbe sensul întrebării sau corectitudinea unui răspuns, caz în care elevul poate greşi doar pentru că a pus răspunsul memorat.

5. NU se învaţă literele la care se afla răspunsul corect

Întrebările au trei variante de răspuns notate cu a, b şi c. În momentul în care elevul învaţa repetând chestionarele are tendinţa de a recunoaşte întrebarea şi răspunsul în funcţie de aceste litere, răspuns pe care îl va selecta mecanic. Există riscul ca la examen aceste variante de răspuns să fie interschimbate, caz în care elevul va răspunde greşit doar pentru simplul fapt că nu a citit corect variantele.

6. Întrebările NU se citesc parţial

Acest lucru se întâmplă de cele mai multe ori persoanelor care fac foarte multe chestionare şi care îşi amintesc, sau cred că îşi amintesc, întrebările, citind doar primele cuvinte. Ulterior aceşti elevi oferă şi răspunsul deja memorat în funcţie de variante, însă de multe ori există posibilitatea ca anumite construcţii să schimbe sensurile întrebărilor şi astfel elevul să puncteze o întrebare pe minus. Diferenţa între un examen trecut şi unul picat poate sta într-o singură întrebare, motiv pentru care fiecare răspuns ar trebui tratat cu seriozitate şi fiecare întrebare ar trebui citită cel puţin de două ori complet.

7. Un rezultat bun NU presupune studiu intens doar pe ultima sută de metri

Aşa cum s-a spus şi mai sus, scoala de şoferi nu are legătură o nicio altă formă de învăţământ parcursă de elev. Dacă în sesiune studenţii învaţa cu o zi înainte de examen şi totuşi promovează, sau dacă pentru BAC elevul a învăţat cu două săptămâni înainte de probe, la şcoala de şoferi lucrurile sunt diferite. Pentru a promova examenul auto se recomandă învăţarea din timp, încă de când elevul începe orele de legislaţie.

8. Examenul NU poate fi fraudat

Deşi nu ar trebui, sunt încă mulţi elevi care consideră că pot fraudă examenul de permis la proba teoretică. Acest lucru este imposibil deoarece elevul are în permanenţă o cameră care îl monitorizează, motiv pentru care supraveghetorii vor solicita tot timpul elevilor să păstreze capul orientat spre monitor, să nu se uite peste umăr, să nu se foiască şi să păstreze liniştea. Cei care participă la examen bazându-se pe faptul că vor primi ajutor de la alte persoane, nu au nicio şansă să treacă.

9. Prea multă încredere în propriile cunoştinţe NU ajută

Numeroşi elevi ai şcolilor de şoferi considera că toată informaţia pe care trebuie să o memoreze pentru examen este lesne de înţeles şi că testele sunt intuitive, motiv pentru care nu învaţă suficient sau nu învaţă deloc. Ei consideră că vor învăţa totul în timpul orelor practice şi că restul întrebărilor pot fi rezolvate prin analiză logică, informaţia fiind la îndemâna oricui. În realitate însă anumiţi termeni şi situaţii specifice pot fi înţeleşi şi aprofundaţi exclusiv prin învăţare. După primul examen eşuat, toate aceste persoane se pun serios pe carte şi parcurg toţi paşii pentru a lua examenul.

10. Legislaţia se schimbă frecvent, cea veche NU este o sursă bună pentru examen

Având în vedere faptul că pe internet există numeroase surse de informaţii şi că elevul chiar ar avea de unde să înveţe şi trebuie doar să vrea să facă asta, pare incredibil că încă mai există persoane care învaţă din materiale greşite. Învăţarea din cărţi de legislaţie foarte vechi sau din alte materiale precum chestionarele din surse nesigure, implica memorarea unor informaţii eronate şi implicit, nevoia de a da din nou examenul de permis, pentru că acesta nu va fi promovat.

Ţinând cont de toate aceste informaţii este mult mai uşor acum că elevii să evite să facă anumite greşeli în momentul în care se apucă de învăţat pentru permisul auto.

Adaugă un comentariu