Regulamentul oficial al campaniei de abonare la revista Auto Bild Romania

Regulamentul oficial al campaniei de abonare la revista Auto Bild Romania

Perioada campaniei: 2.02.2017 – 28.04.2017

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională de abonare la revista Auto Bild Romania este organizată de RINGIER ROMANIA, cu sediul in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompeiu Nr. 6, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10882/1996 şi codul fiscal RO 9060359, având cont curent nr. RO27BACX0000001044222000, deschis la banca Unicredit – sucursala Grigore Mora, şi la AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL, în baza notificării nr. 5216/2007 (denumită în continuare Organizator‘ sau RINGIER ROMÂNIA’).

Decizia de derulare a campaniei promoţionale conform regulilor din prezentul regulament este finală si obligatorie pentru participanţi. Campania se va derula conform prevederilor prezentului regulament (Regulamentul’), obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul campaniei va fi publicat pe perioada desfăsurării campaniei pe site-ul www.Auto-Bild.ro, in pagina de abonamente http://www.auto-bild.ro/abonamente. Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului RINGIER ROMÂNIA, bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

Organizatorul îsi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăsurarea Campaniei, cu condiţia înstiintării prealabile a participanţilor, pe site-ul http://www.auto-bild.ro/abonamente,  cu privire la orice modificare/completare a vreuneia din prevederile acestuia si prin întocmirea unui Act Aditional la prezentul regulament, notificat şi autentificat. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului pe pe site-ul http://www.auto-bild.ro/abonamente.

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

Campania promoţională de abonare la revista Auto Bild Romania este organizată în conformitate prevederile legale in vigoare. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorilor. Ca atare, aceştia nu au niciun fel de obligaţie în cazul furnizării unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului în condiţii normale a premiului.

SECŢIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂSURARE ŞI DURATA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională de abonare la revista Auto Bild Romania este organizată şi se desfăşoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Campania promoţională de abonare la revista Auto Bild Romania se desfăşoară in revista Auto Bild Romania si pe site-ul auto-bild.ro la adresa Auto-Bild.ro/abonamente, în perioada 2 februarie 2017 – 28 aprilie 2017.

SECŢIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania promoţională de abonare la revista Auto Bild Romania este deschisă tuturor persoanelor fizice cu reşedinţa în România, cu vârsta de cel puţin 18 ani, împliniţi până la data începerii Campaniei şi care respectă prevederile prezentului regulament oficial. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

Nu sunt eligibile pentru a participa la campania promoţională de abonare la revista Auto Bild Romania angajaţii şi/sau colaboratorii RINGIER ROMÂNIA, precum şi rudele acestora până la gradul IV inclusiv, persoanele juridice sau asociaţiile familiale sau acele persoane fizice sau juridice, în care RINGIER ROMÂNIA deţine participaţii, funcţii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia, precum şi angajaţii agenţiilor implicate şi ai companiilor distribuitoare ale RINGIER ROMÂNIA şi rudele acestora, până la gradul IV inclusiv.

De asemenea, in aceasta campanie nu intra abonamente contractate prin intermediul unor companii terte (cum sunt, de exemplu, abonamentele platite prin intermediul Postei Romane), conform sectiunii 5 a prezentului regulament.

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să se supuna şi să respecte prevederile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial. Prin participarea la campanie se consideră acceptarea automată a înregistrarii în baza de date de consumatori a companiei RINGIER ROMÂNIA şi a primirii oricăror tipuri de mesaje legate de campanie din partea Organizatorului.

Regulamentul este disponibil pe pagina de abonamente a site-ului auto-bild.ro sau va fi comunicat gratuit oricui solicită o copie a regulamentului, la adresa organizatorului: RINGIER ROMÂNIA, Bd. Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2, Bucureşti.

SECŢIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Fiecare participant la aceasta campanie trebuie sa contracteze si sa plateasca un abonament la revista Auto Bild Romania, in perioada 2 februarie 2017 – 28 aprilie 2017. In aceasta campanie intra doar abonamentele platite direct in contul Ringier Romania, prin intermediul urmatoarelor metode de abonare:

 • Talon de abonare: completarea in intregime a talonului de abonare si trimiterea lui, impreuna cu o copie a documentului de plata, la adresa: OP 52 – CP 161, Bucuresti, prin fax la 021/ 40.43.451 sau prin email la [email protected]
 • Plata online: in pagina de abonamente a site-ului auto-bild.ro, conform instructiunilor comunicate la aceasta adresa
 • Plata prin SMS:

Pentru 3 luni: 1 SMS cu textul AUTOBILD’ la 7606, tarif 5,1 EURO+TVA, valabil în reţelele  Vodafone, Orange şi Telekom

Pentru 6 luni: 1 SMS cu textul AUTOBILD’ la 7676, tarif 9,1 EURO+TVA, valabil în reţelele  Vodafone, Orange şi Telekom

Pentru 12 luni: 2 SMS-uri cu o valoare cumulata  de 15,15 EURO +  TVA  cu textul AUTOBILD’ la 7608, valabil în reţelele Vodafone, Orange şi Telekom, urmând paşii descrişi în mesajele SMS primite.

 • Prin ordin de plata / mandat postal – participantul trebuie sa achite valoarea abonamentului in contul Ringier Romania: RO27BACX0000001044222000-deschis la banca Unicredit Tiriac-sucursala Grigore Mora, cod fiscal RO 9060359.

SECŢIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Fiecare participant care contracteaza si plateste direct in contul Ringier Romania un abonament la revista Auto Bild Romania in perioada 2 februarie 2017 – 28 aprilie 2017., va primi un cadou garantat, respectiv:

 • Fiecare abonament pe 3 luni primeste garantat un deodorant STR8 LIVE TRUE Pretul abonamentului pe 3 luni este 28 de lei;
 • Fiecare abonament pe 6 luni primeste garantat un set STR8 LIVE TRUE format din un deodorant si o apa de toaleta ; Pretul abonamentului pe 6 luni este 48 de lei;
 • Fiecare abonament pe 12 luni primeste garantat un set STR8 LIVE TRUE, format din apa de toaleta 100 ML si deodorant 150 ML; Pretul abonamentului pe 12 luni este 80 de lei;

Abonamentele pe 12 luni contractate in perioada 2 februarie  2017 – 28 aprilie  2017 si platite direct in contul Ringier Romania si DOAR ACESTEA vor intra intr-o tragere la sorti. Premiile puse in joc sunt:

 • 1 x Binoclu Zeiss Terra = 3457,35 lei
 • 1x Geanta foto Hama= 260 lei
 • 1x Camera auto DVR =300 lei
 • 1x GPS Serioux Urban Pilot = 300 lei
 • 1x Lanterna LED LENSER= 250 lei

Cadourile garantate si premiile vor fi expediate in maximum 30 de zile calendaristice de la anuntarea castigatorilor campaniei, fapt care poate sa nu coincida cu expedierea primului abonament. Tragerea la sorti se va face in cel mult 10 zile de la terminarea campaniei, prin intermediul site-ului random.org.

În cadrul acestei campanii promoţionale nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor  sau schimbarea premiilor. Premiile din imaginile de pe materialele de prezentare sunt cu titlu informativ.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

Câştigătorii tombolei vor fi stabiliţi în urma extragerii la sorţi şi vor fi publicati pe site-ul http://www.auto-bild.ro/abonamente, cel tarziu pe data de 10 mai 2017.

SECŢIUNEA 8. ANUNŢAREA ŞI VALIDAREA CÂSTIGATORILOR, ACORDAREA PREMIILOR

Cadourile garantate si premiile extrase in cadrul tombolei vor fi expediate la adresele comunicate odata cu contractarea abonamentelor, in atentia titularilor abonamentelor, care vor corespunde cu datele de contact lasate odata cu contractarea abonamentelor.

 

Cadourile garantate si premiile vor fi expediate in maximum 30 de zile calendaristice de la anuntarea castigatorilor campaniei, fapt care poate sa nu coincida cu expedierea primului abonament.

 

SECŢIUNEA 9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigator, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

În cazul în care Organizatorul constată ca un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câstigatorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câstigator. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câstigator va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legatură cu aceasta.

Organizatorul este îndreptatit sa ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECŢIUNEA 10. MINORII ŞI PERSOANELE LIPSITE DE CAPACITATE DE EXERCITŢIU

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu, sau persoană în imposibilitate fizica de a se deplasa, aceasta este îndreptăţită să intre în posesia premiului prin intermediul părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

În cazul în care câstigatorul unuia dintre premiile oferite în Campanie este o persoană cu capacitate de exerciţiu restransă, aceasta este îndreptatita să intre în posesia premiului prezentând acordul scris al părintelui, tutorelui sau reprezentantului său legal, sau al oricărei alte persoane împuternicite în acest sens.

Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea oficială a premiului reprezentanţilor persoanelor aici indicate, care au justificat calitatea acestora, precum şi de plata oricăror despăgubiri sau soluţionarea reclamaţiilor de orice natură legate de această provenite de la terţe părţi.

SECŢIUNEA 11. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

RINGIER ROMÂNIA prelucrează date personale în conformitate cu Legea 677/2001, în calitate de operator date personale, sub notificarea cu numarul 10657/2011 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Toate datele personale ale Participanţilor, furnizate de către aceştia devin proprietatea Organizatorului. Datele personale colectate de Organizator vor fi folosite pentru campanii viitoare de marketing direct doar dacă persoanele vizate şi-au dat acordul expres şi neechivoc în acest sens. Datele personale colectate în cadrul acestei campanii promoţionale nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care operatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare.

Persoanele fizice participante la campanie au conform Legii 677/2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14) şi dreptul de opoziţie (art.15). În vederea exercitării acestor drepturi, participantul la Campanie va transmite o cerere scrisă, datată şi semnată către RINGIER ROMÂNIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucuresti.

SECŢIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta campanie poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forta majoră* sau printr-o decizie a Organizatorului.

*Forta Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil şi de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului regulament şi care împiedică partea sau părţile să-şi îndeplinească obligaţiile contractuale, exonereaza de răspundere partea care o invocă, pe durata de existenţă a cazului de Forta Majora, confirmat de Camera de Comert şi Industrie a României.

SECŢIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participantii la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Eventualele reclamaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe următoarea adresa: RINGIER ROMÂNIA, cu sediul în Bd. Dimitrie Pompeiu, nr 6, sector 2, Bucureşti, în termen de maxim 4 (patru) săptamâni de la data tragerii la sorţi. După această data, Organizatorul nu va mai lua în consideratie nici o contestaţie.

 

RINGIER ROMANIA SRL

______________________

Adaugă un comentariu