BMW stabilește un cod de etică pentru inteligenţa artificială

Plecând de la cerinţele fundamentale formulate de Uniunea Europeană pentru inteligenţă artificială de încredere, BMW Group a elaborat şapte principii de bază ce acoperă utilizarea inteligenţei artificiale în cadrul companiei.

Cele șapte principii care acoperă dezvoltarea şi aplicarea inteligenţei artificiale  în cadrul BMW Group sunt următoarele:

Implicare umană şi supraveghere.

BMW Group implementează o monitorizare umană adecvată a deciziilor luate de aplicaţiile AI şi ia în considerare posibilele modalităţi prin care oamenii pot anula deciziile algoritmice.

Robusteţe şi siguranţă tehnică.

BMW Group îşi propune să dezvolte aplicaţii AI robuste şi respectă standardele de siguranţă aplicabile menite să reducă riscul de consecinţe şi erori neintenţionate.

Confidenţialitatea şi guvernarea datelor.

BMW Group îşi extinde măsurile de confidenţialitate şi securitate a datelor de ultimă generaţie pentru a acoperi stocarea şi prelucrarea în aplicaţii AI.

Transparenţă.

BMW Group îşi propune explicarea aplicaţiilor AI şi comunicarea deschisă acolo unde sunt utilizate tehnologiile respective.

Diversitate, nediscriminare şi corectitudine.

BMW Group respectă demnitatea umană şi, prin urmare, îşi propune să construiască aplicaţii AI echitabile. Aceasta include prevenirea nerespectării de către aplicaţiile AI.

Bunăstare a mediului şi a societăţii.

BMW Group promite să dezvolte şi să utilizeze aplicaţii AI care promovează bunăstarea clienţilor, angajaţilor şi partenerilor. Acest lucru se aliniază obiectivelor BMW Group în domeniile drepturilor omului şi dezvoltării durabile, care includ schimbările climatice şi protecţia mediului.

Responsabilitate.

Aplicaţiile de inteligenţă artificială ale BMW Group ar trebui implementate astfel încât să funcţioneze responsabil. BMW Group va identifica, va evalua, va raporta şi va reduce riscurile, în conformitate cu o bună conducere corporate.

Și Continental dezvoltă un cod de etică pentru utilizarea inteligenței artificiale. Codul etic corespunde reglementărilor internaționale, cum ar fi liniile directoare ale UE privind etica. Acesta se aplică tuturor locațiilor Continental din întreaga lume și servește drept ghid pentru toți partenerii de colaborare ai companiei.

taguri
Adaugă un comentariu