Ce acte ai nevoie și care sunt pașii pentru achiziționarea unei mașini prin Programul Rabla 2015

Programul Rabla 2015 se bucură de un succes major. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor au informat că de la începutul programului și până la 21 iulie au fost alocate peste 60% din totalul celor 20.000 de tichete disponibile.

Iată ce acte sunt necesare pentru înscrierea la un producător validat

La momentul înscrierii la un producător validat, pentru achiziționarea unui automobil nou prin programul Rabla 2015, proprietarii au nevoie de o serie de documente preliminare.

Lista cu documentele preliminare

– o copie certificată “conform cu originalul” a actului prin care proprietarul face dovada identității și a domiciliului/reședinței în România;
– o copie legalizată a certificatului de înmatriculare al autovehiculului uzat;
– o copie legalizată a cărții de identitate a autovehiculului uzat;
– o copie legalizată a actului doveditor eliberat de serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor competent teritorial — în cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricației, anul primei înmatriculări în România și/sau categoria autovehiculului uzat;
– certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are domiciliul/reședința proprietarul și este înregistrat fiscal autovehiculul uzat;
– o declarație pe propria răspundere prin care proprietarul își exprimă opțiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare și de a achiziționa în nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat.

Iată care sunt pașii de urmat în vederea achiziționării unui autoturism nou

Cu actele amintite mai sus, vei merge la producătorul validat ales de tine. Acesta va verifica actele, le va introduce în sistemul PSIPAN și va elibera o notă de înscriere.

După aceea, în termen de 30 de zile, prorprietarul trebuie să caseze mașina, să o radieze din circulație și să aducă producătorului validat o copie legalizată după certificatul de distrugere, dar și certificatul original de radiere.

Citește și: Totul despre Rabla 2015

În vederea casării, proprietarul poate merge la orice operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regaseste in lista operatorilor economici autorizati.

Radierea se va face întotdeauna după casare, iar în certificat trebuie menționat că vehiculul a fost radiat în urma dezmembrării.

După completarea dosarului cu aceste două acte, producătorul validat și proprietarul pot demara formațitățile de vânzare – cumpărare și predare – primire a noii mașini. Aceste acțiuni se vor încheia în termen de 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere sau cel târziu până la data de 25 noiembrie.