S-au depus ofertele pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar construcției autostrăzii Târgu-Neamț – Iași – Ungheni

Compania Națională de administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că s-au depus ofertele pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar construcției autostrăzii Târgu-Neamț – Iași – Ungheni.

Pe data de 25.11.2020, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului ,,Completare /Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate, și elaborare P.A.C., P.A.D. și P.T.E. pentru obiectivul Autostrada Târgu-Neamț – Iași- Ungheni”.

Până la termenul limită au depus oferte următorii agenți economici:


1. CONSITRANS SRL
2. Asocierea SC ADURO IMPEX SRL – 3TI PROGETTI Italia – Ingegneria Integrata S.p.A.
3. Asocierea SWS ENGINEERING S.P.A. – METRANS ENGINEERING S.R.L.

Valoarea contractului este estimată în intervalul 62.091.000,00 – 73.370.700,00 lei fără TVA.

Durata contractului este de 25 de luni de la Data de Începere a Contractului, astfel: Completarea/actualizarea/revizuirea Studiului de Fezabilitate – 12 luni
Proiect Tehnic de Execuție, inclusiv DDE – 10 luni
Asistența Tehnica pentru obtinerea Finantarii si pentru contractarea Executiei Lucrarilor – 3 luni.

Comisia de evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Adaugă un comentariu