Se aplică scutirea temporară de la aplicarea timpilor de odihnă. Ce șoferi se pot încadra

Şoferii implicați în transportul de marfă sunt scutiţi temporar de aplicarea timpilor de conducere şi odihnă, decizie luată la nivelul Comisiei Europene, în contextul crizei create de pandemia de COVID-19 (Coronavirus).

Scutirea temporară se aplică de miercuri, 18 martie, şi se va desfăşura până la data de 16 aprilie, urmând să se aplice tuturor şoferilor implicaţi în transporturi de marfă la nivel national şi international.

Măsura se aplică în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 şi scopul acestui document este de a notifica de îndată Comisia în consecinţă, informează Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier.

Pentru categoria de șoferi menționată mai sus, se va face derogare temporară de la următoarele dispoziții, după cum urmează:

  • Derogare de la Articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul 561/2006: înlocuirea limitei maxime zilnice de conducere de 9 ore cu una de 11 ore;
  • Derogare de la Articolul 7 din Regulamentul 561/2006: înlocuirea cerințelor minime de pauze zilnice prin impunerea unei pauze de 45 de minute după 5 ore și jumătate;
  • Derogare de la Articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul 561/2006: reducerea cerințelor de repaus zilnic de la 11 la 9 ore;
  • Derogare de la Articolul 8 alineatul (6) din Regulamentul 561/2006: amânarea perioadei de repaus săptămânal la peste șase perioade de 24 de ore.
Adaugă un comentariu