Legea RCA – Care sunt noutățile pregătite

Autoritatea de Supraveghere Financiară împreună cu o serie de parteneri reprezentanți ai consumatorilor și transportatorilor au lucrat la pregătirea noii legi a RCA-ului. Din păcate, există șanse mari ca legea să fie votată după vacanța parlamentară.

Noile modificări nu sunt minore, iar viitoarea lege va schimba regulile jocului din acest domeniu.

Iată care sunt cele mai importante modificări aduse legii RCA

1. Decontarea directă

“Persoana prejudiciată are dreptul să înainteze cererea de despăgubire către asiguratorul RCA sau către propriul asigurator RCA în cazul compensării directe, în cazul producerii unui risc acoperit prin asigurarea RCA sau către BAAR (Biroul Asiguratorilor Auto din România – n.red.), în cazul producerii unui risc acoperit de acesta în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

2. Suspendarea poliței RCA pe perioada neutilizării vehiculului

“Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului; în situaţia producerii riscului pe perioada suspendării contractului RCA, asiguratorul este obligat la plata despăgubirii , acesta având drept de regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului; procedura suspendării se stabileşte prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor şi A.S.F.”

3. Încheierea poliței RCA pe o perioadă mai mică

“Contractul RCA se încheie pe o perioadă de la o lună la 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. ”

4. Plata în rate a poliței RCA

“Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate conform acordului dintre asigurat şi asiguratorul RCA; contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit intre asigurat/contractant/utilizator şi asiguratorul RCA, dacă asiguratorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA; contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate.”

5. Sistemul bonus/malus poate lua în calcul istoricul șoferului. Există posibilitate utilizării tehnologiilor telematice

“Pentru determinarea sumei reprezentând prima de asigurare, asiguratorul RCA poate lua în calcul istoricul daunelor plătite, în ultimii 5 ani, pentru accidente produse prin intermediul vehiculului asigurat, precum şi utilizarea unor tehnologii de tip telematics.
Criteriile de aplicare pentru sistemul bonus/malus sunt cele prevăzute în reglementările A.S.F. Clasa bonus/malus poate lua în calcul istoricul şoferului şi nu numai combinaţia şofer – vehicul. Informaţiile privind istoricul şoferului sunt cele aflate în baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României – CEDAM.”

6. Despăgubirile pentru vătămări corporale vor fi acordate pe baza unor tabele cu puncte traumatice

“Stabilirea despăgubirii pe cale amiabilă se realizează pe baza următoarelor criterii generale de evaluare. Despăgubirile cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii persoanelor se evaluează pe baza punctajului obţinut prin însumarea punctelor, comunicat de către Institutul Naţional de Medicină Legală (I.M.L.) şi prevăzut în reglementările A.S.F. […] Stabilirea despăgubirii pe cale judecătorească se realizează pe baza probelor cu caracter medical, medico-legal, psihologic, statistic, precum şi în concordanţă cu jurisprudenţa din România.”

Via | Digi24

Adaugă un comentariu