Easy & fast: Nacela pe autoutilitara Renault Master

Începând cu anul 2021, CDP ACCESS a devenit distribuitor unic KLUBB pentru România. Noul parteneriat extinde sfera de aplicații pentru portofoliul CDP ACCESS și deschide noi oportunități de business.

Cu o cifră de afaceri de peste 140 de milioane de euro și peste 400 de angajați, Grupul KLUBB este lider de piață european în domeniul platformelor aeriene. Succesul său se bazează pe proiectarea și producerea de conversii de vehicule dedi­cate aplicațiilor specializate prin ce­le 5 companii membre: KLUBB, KLUBB Franța, EGI, CPL și Mobitec.

“Din dorința de a veni către par­tenerii noștri cu o soluție inovativă și care să ne completeze gama de pro­duse am decis includerea echipame­telor KLUBB în portofoliul nostru. Ideea ne-a venit în urmă cu 2 ani, de atunci am început căutările pentru un nou partener care să ne permită să mergem către noi piețe. Ne-am dorit încă de la început să păstrăm același standard de calitate și fiabili­tate pe care ni l-a oferit Haulotte. Am regăsit la producătorul KLUBB toate criteriile pe care le setasem de la în­ceput, mai mult decât atât, compati­bilitatea celor două echipe CDP ACCESS-KLUBB a fost una extrem de bună, fapt ce a creat premise ex­celente pentru începutul colaborării noastre”, Claudiu Ispas, director comercial CDP ACCESS.

 

Gama de platforme aeriene KLUBB este fabricată în 3 unități in­dustriale moderne din Franța. Situ­ate la doar 30 de minute de centrul Parisului, siturile de producție sunt perfecte pentru vizitele clienților și pentru livrările de produse. Capaci­tatea de producție este de aprox. 2000 de platforme aeriene pe an, ce sunt distribuite prin intermediul dealeri­lor din cele peste 18 țări. La vizita fabricilor KLUBB a luat parte și David Piroux, director general Groupe Piroux, acesta a putut analiza mult mai bine fluxul de producție al celor 3 unități de lângă Paris. Acesta a fost impresionat de modul de funcționa­re și organizare al celor 3 fabrici, fapt care a cântărit foarte mult în decizia de colaborare.

Am găsit în producătorul KLUBB partenerul ideal pentru a atinge piața de servicii stradale, iluminat public și telecomunicații. Este o zonă către care noi doream să mergem de foar­te mult timp, însă am căutat foarte atent un partener care să corespundă nivelului ridicat cu care ne-am obiș­nuit partenerii.” Claudiu Ispas, director comercial CDP ACCESS.

 

Pentru anul 2021, CDP ACCESS se va concentra pe dezvoltarea și pro­movarea produselor în România. Echipamentele KLUBB sunt prezen­te în 3 mari categorii: nacele pe au­toutilitară, nacele pe șasiu propriu tip PRB și nacele pe camion. Aceste 3 categorii acoperă tot segmentul de nacele pe autoșasiu.

Deja există în flota CDP ACCESS un prim produs demo, o nacelă pe autoutilitară – Renault Master – K32. Acest model are un acces lateral de 7,3 m și 13 m acces de lucru la înălț ime. Majoritatea sunt sub 3,5 t și ast­fel poate fi condus cu permis catego­ria B. Cu acest tip de utilitară fără calare este extrem de ușor să efectu­ezi lucrări de mentenanță stradale pentru că nu întrerupi deloc traficul urban. În plus, vanul oferă un spațiu interior generos pentru depozitarea tuturor materialelor necesare efec­tuării lucrărilor. Brațul de nacelă se poate monta pe orice marcă, KLUBB având omologare de la toți producă­torii pentru modificare autoșasiu.

 

O altă inovație a produselor KLUBB sunt brațele realizate full alu­miniu și cu autoungere. Coșul este din fibră de sticlă și oferă astfel pro­tecție totală pentru operator. Mai mult decât atât, toate cablurile și fur­tunurile de presiune trec prin interi­orul brațului nacelei, niciunul fiind expus la exterior cu risc de a se rupe sau agăța. Pompa hidrau­lică funcționează prin intermediul motorului autoutilitarei și în acest fel consumul de carburant este iden­tic cu cel al consumului mașinii la mers în gol. Așa cum era normal, există și o pompă manuală de cobo­râre de urgență, în felul acesta se res­pectă toate standardele unei instalații normale de lucru la înălțime cu operator.

În momentul de față ne vom con­centra foarte mult pe partea de vân­zare a acestor echipamente. Cu sigu­ranță ne vom extinde și spre zona de închiriere pentru că avem deja cereri în acest sens. Noi ne-am dorit ceva inovativ, nu doar un simplu PRB, am vrut să aducem o plusvaloare parte­nerilor. Cred că o să fie extrem de apreciat de companiile care asigură mentenanță pentru zona de telecomunicații, deja am început câteva discuții în acest sens și feedback-ul este unul foarte bun.” Stanislas Delayat, director general CDP ACCESS.

 

Desigur, urmând tendințele actu­ale ale echipamentelor electrice, KLUBB a dezvoltat și gama Eco cu posibilitatea dotării cu acumulatori. Acest tip de echipamente este extrem de solicitat și apreciat în Vest.

Anul 2021 este un an dedicat de­mo-ului, nu am așteptări foarte mari la acest an, este un an de educare a pieței și de promovare a echipamen­tului. Nu ne-am făcut estimări de vân­zări pentru acest an, vrem să vedem exact cum este primit produsul în piață. Clientul trebuie să înțeleagă că pe lângă elementele de inovație și noutate pe care le aduce acest tip de echipament, TCO este unul extrem de mic, de la costul de combustibil până la costul cu echipa de lucru ca­re trebuie să fie formată din maximum doi oameni.” Claudiu Ispas, director comercial CDP ACCESS.

 

Pe partea de nacelă clasică pe au­toșasiu PRB, produsele inovative sunt KT17/20. Modelul KT20 se înca­drează sub 3,5 t și ridică la 21 m și are un acces lateral până la 12,5 m. Are 4 stabilizatoare, două față și două spate, acestea pot funcționa în modul aglomerat, în sensul că acestea ies doar până la lungimea oglinzilor ca să nu depășească gabaritul mașinii.

De asemenea, este prevăzut cu pom­pa manuală de urgență, ajunge la o sarcină în coș de aprox. 300 kg și brațele sunt din aluminiu.

Pe partea de nacele pe camion, nișa este mult mai mică. Se pretează foarte mult pe șantierele de construcții și este perfect că există un astfel de echipament în portofoliu. Acest tip de camioane sunt folosite preponde­rent în afara orașelor și ajung la o înălțime de 26 m cu un acces lateral de 20 m și o sarcină în coș de 280 kg. La camioane avem și access lateral ne­gativ de până la -2 m, practic poți lu­cra și sub pod.

 

Date tehnice KLUBB K32

Înălțimea de lucru 12,5 m

Distanța max. de lucru pe orizontală 7,3 m

Unghi de rotație braț 360 de grade

Dimensiuni nacelă – un lucrător, LxlxH 86x72x110 cm

Dimensiuni nacelă – doi lucrători, LxlxH 125x75x110 cm

Unghi rotație nacelă 2×90 de grade

 

Specificație standard

 • Pornirea și oprirea motorului ve­hiculului din nacelă;
 • Circuit hidraulic de securitate, cu pompă electrică independentă, pu­tând asigura toate funcțiunile nacelei, pentru siguranță maximă;
 • Comenzi proporționale pentru toa­te mișcările;
 • Acces securizat în nacelă;
 • Pentru o protecție maximă, furtu­nurile hidraulice și cablurile electri­ce sunt montate în interiorul struc­turii brațului, pe un lanț transportor flexibil;
 • Nacelă pentru un singur operator (120 kg), fără stabilizatori laterali la vehicul, însă există și opțiunea de montare a 2 stabilizatori și un coș mai mare, cu o greutate maximă admisă de 200 kg;
 • Brațul telescopic fabricat din oțel de înaltă rezistență, asociat unui ci­lindru hidraulic din aluminiu, plus braț pendular;
 • Ultimul tronson al brațului tele-scopic din aluminiu, pentru o stabi­litate optimă.

 

Dotări opționale ale nacelei

 • Nacelă pentru 2 lucrători (200 kg), cu doi stabilizatori laterali la vehicul;
 • Sisteme de semnalizare luminoasă (triunghi avertizare cu 3 blițuri cu lu­mină galbenă, două lămpi cu lumină galbenă intermitentă, benzi reflecto­rizante);
 • Priză de 220 V, în nacelă;
 • Platformă spate, cu cârlig de remor­care;
 • Suspensii ranforsate;
 • Nacelă complet deschisă, cu pro­tecții laterale din țeavă tubulară, izo­lată la tensiune joasă;
 • Suport scară laterală;
 • Nacelă rotativă;
 • Pachet „Green': nacela poate funcționa doar electric, cu motorul vehi­culului oprit.

 

Despre KLUBB

KLUBB este liderul euro­pean în pro­iectarea și fabricarea instalațiilor de ridicat și lider de piață în Franța pentru asam­blarea și dis­tribuirea platformelor pentru lucru la înălțime, montate pe vehicul.

 

Despre CDP ACCESS

Cu o experi­ență de pes­te 19 ani, CDP ACCESS este unicul importator de platforme mobile de ri­dicat cu na­celă din Ro­mânia, al principalului fabricant de nacele din Europa, Haulotte Group. Este una din cele mai mari fir­me de ren­ting de pe piața din România, deținând o flotă de pes­te 400 de echipamente pentru lucră­rile la înălțime.

Adaugă un comentariu