Ai acțiuni la Automobile Dacia Pitești? Află ce valoare mai au

Micii investitori, care mai au acțiuni la Automobile Dacia Pitești, acțiuni provenite din Marea privatizare’, dețin doar 0,57% din capitalul social al societății. Toate informațiile de interes pentru micii acționari sunt prezentate pe site-ul firmei Renault Group, www.gruprenault.ro.

Pentru perioada 1998-2004, rezultatul net al exercițiului financiar nu a fost pozitiv, motiv pentru care nu s-au repartizat dividende acționarilor. Pentru perioada 2005-2008, Adunarea Generala a Acţionarilor, ținând cont de nivelul pierderilor înregistrate în anii precedenți, de importanța investițiilor realizate și în conformitate cu dispozițiile art. 69, din Legea nr. 31/1990, a decis să reîntregească activul net al societății, prin recuperarea pierderilor contabile. Din acest motiv, profitul înregistrat nu a fost distribuit pentru dividende. În ceea ce privește profitul realizat în perioada 2009-2016, AGA a hotărât distribuirea de dividende. Dar, pentru dividendele aferente anilor 2009-2012, s-a împlinit termenul general de prescripţie, de 3 ani, prevăzut de Codul civil roman, astfel că cei care dețin acțiuni la Automobile Dacia Pitești și nu le-au ridicat, le-au pierdut.

Așadar, au rămas de încasat dividendele pentru perioada 2013-2016. Astfel, pentru anul 2013, cuantumul dividendului pe acţiune este de 0,0126 lei, pentru 2014 de 0,0132 lei, pentru anul 2015 de 0,0141 lei și pentru anul 2016 de 0,0077 lei.

Pentru încasarea dividendelor pentru anii 2013-2015, vă rugăm să vă prezentaţi la oricare din unităţile băncii BRD din toată ţara’-precizează Grupul Renault, subliniind că, la data solicitării de plată adresate băncii, aceasta va achita doar dividendele pentru plata cărora nu s-a împlinit termenul general de prescripţie, de 3 ani.

Acțiunile SC Automobile Dacia SA, cu o valoare nominală de 0,10 lei, nu mai sunt tranzacționate pe piața bursieră. La acest moment, societatea nu intentionează să rascumpere propriile acțiuni. O eventuală răscumparare va fi anunțată’-precizează Reanault. Așadar, actionarii Dacia pot să-și vândă acțiunile doar prin tranzacții directe către alți acționari sau către terți. Citeşte mai departe.

Adaugă un comentariu

Articole similare