Asigurarea RCA este valabilă şi în format electronic

Autoritatea de Supraveghere Financiară anunţă că a modificat şi completat Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, iar dovada încheierii asigurării RCA poate fi făcută şi în format electronic.

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat modificarea şi completarea Normei nr. 20/2017 privind asigurările auto din România în ceea ce priveşte articolul care reglementează dovada încheierii asigurării RCA în cazul controalelor Poliţiei.

„Astfel, la articolul 10, punctul 11 se arată că dovada încheierii asigurării RCA, în cazul controalelor efectuate de către autorităţile abilitate o constituie: litera a) poliţa de asigurare RCA şi contractul RCA emise de către asigurătorul RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, prezentate pe suport de hârtie sau în format electronic', se menţionează într-un comunicat al ASF.

De asemenea, şoferii maşinilor înmatriculate în afara Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene pot face dovada poliţei RCA în format electronic. Totodată, dovada încheierii asigurării RCA o constituie şi informaţia rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, prin care se certifică existenţa unui contract RCA valabil la data interogării.

Modificările şi completările aduse Normei nr. 20/2017 intră în vigoare în termen de trei zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României.

Adaugă un comentariu