Autostrada Brașov – Bacău: au fost prezentate alternativele de traseu pentru cei 165 de km

Compania Națională pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că prin Direcția Tehnică are în derulare Contractul de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic de execuție aferent Autostrăzii Brașov – Bacău.
În data de 22.05.2020 a fost semnat contractul de servicii nr. 92/30534 între CNAIR S.A și Asocierea SEARCH CORPORATION S.R.L. & PRIMACONS GROUP S.R.L. Valoarea Contractului este de 20.093.359,86 lei fără T.V.A și are o durata de 30 de luni. Ordinul de începere a fost emis în data de 10.07.2020 iar până în prezent prestatorul a elaborat analiza multicriterială privind alegerea alternativelor de traseu, etapa 1 și etapa 2.
În perioada 25-27.11.2020 au fost realizate vizite în teren pentru identificarea unor posibile constrângeri/obstacole pe traseele alternativelor propuse.
După efectuarea vizitei în teren, prestatorul a prezentat alternativele de traseu propuse inițial, iar în perioada imediat urmatoare vor fi realizate dezbateri publice cu autoritățile locale pentru a corela traseele autostrăzii cu obiectivele/investițiile locale și pentru a maximiza aportul socio-economic al autostrăzii. Lungimea estimată a acestei autostrăzi este de 165 km iar sursa de finanțare este 85% Fonduri Externe Nerambursabile și 15% Cofinanțare.
Adaugă un comentariu