Haosul RCA continuă: ASF vine cu noi norme care modifică radical sistemul de bonus-malus

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie, cât și a unor prevederi cu privire la asigurările auto.

În proiectul normei se arată că sistemul bonus-malus este format din categoria de bază B0, 8 clase de bonus și 8 clase de malus; clasa B0 este atribuită unui asiguraţilor noi care nu au istoric de asigurare. Reducerea sau majorarea stabilită conform sistemului bonus-malus se aplică tarifelor practicate de către asigurătorul RCA la care potențialul asigurat urmează să încheie poliţa RCA, în vigoare la data la care se încheie contractul RCA. Perioada de referință este anul calendaristic anterior datei de intrare în valabilitate a contractului RCA. Conform anexei 5 a proiectului, coeficient aplicat asupra primei de asigurare pornește de la 50% pentru clasa B8 și ajunge la 200% pentru M8.

În termeni practici noul proiect prevede creșterea malusului până la 100%, astfel că un șofer care va provoca două accidente pe parcursul unui an de valabilitate al poliței RCA va plăti dublu faţă de prețul standard la următoarea asigurare. Pe de altă parte, șoferii care au un comportament bun în trafic vor plăti cu până la 50% mai puțin decât tariful standard dacă nu provoacă accidente.

Potrivit documentului citat, limitele de despăgubire stabilite de către A.S.F sunt de 1,22 milioane de euro pentru pagubele materiale produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate și de 6,07 milioane de euro pentru vătămări corporale și decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul și același accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate. Limita de despăgubire se stabilește la echivalentul în lei la cursul de schimb al pieței valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Națională a României.

Proiectul Normei pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.132/2017 poate fi studiat timp de 10 zile pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Adaugă un comentariu