A fost făcut primul pas concret pentru Autostrada Brașov – Bacău

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR)  a finalizat evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică derulată în vederea atribuirii contractului “Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Autostrada Brașov – Bacău”.

Ofertantul declarat câștigător este Asocierea Search Corporation SRL – Primacons Group SRL, acesta având o propunere financiară de 20.093.359,86 lei fără TVA.

După expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestații împotriva rezultatului procedurii, CNAIR va iniția procesul de semnare a contractului.

Obiectul contractul este elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului tehnic de execuție pentru Autostrada Brașov – Bacău.

Durata contractului este de 30 luni, din care 18 luni pentru elaborarea studiului de fezabilitate, 8 luni pentru elaborarea proiectului tehnic de execuție și 4 luni pentru acordarea serviciilor de asistențî tehnică cu privire la procesul de achiziție al contractului/lor de lucrări și pentru obținerea finanțării aferente lucrărilor.

Adaugă un comentariu