Motorsport, dincolo de competiții – Interviu cu Silviu Bulugioiu

Silviu Bulugioiu este unul dintre cei care nu au ales asfaltul sau drumu­rile numite ca atare pentru profilul motorsportului pe care îl practică. Dacă e ușor, nu e pentru el…

Pentru ca motorsportul să fie orientat spre performanță și sportivii să-și poată demonstra într-o manieră nestingherită aptitudinile, e nevoie și de o organi­zare eficientă, funcțională – cu alte cuvinte, performantă. Asta își doreș­te Silviu Bulugioiu să realizeze în ca­drul FRAS.

 

Care consideri că a fost mo­mentul inițial pentru legătura ta cu motorsportul?

Am fost printre fericiții care, încă din vremurile de tristă amintire, au avut în familie mașină. Mama glumea spunând că m-am născut în mașină, ca atare, mașinile au fost în perma­nență parte din viața mea, iar odată ajuns la facultate, când am descope­rit Clubul Sportiv Politehnica, am și făcut pasul către motorsportul de performanță. Primele curse la care am participat s-au desfășurat în Campionatul de Viteză în Coastă și Circu­it în 1986.

 

Ai desprins vreo morală sau în­vățătură din activitatea spor­tivă care să-ți fi prins bine și pe celelalte laturi ale vieții?

Da, clar! Pe lângă automobilism, am practicat cu performanțe notabi­le și handbal. Sport de echipă fiind, am învățat încă de tânăr că echipa nu ți-o poți alege mereu, dar împre­ună cu echipa din care faci parte tre­buie să atingi cele mai înalte perfor­manțe și este un lucru care m-a ajutat foarte mult în viața profesio­nală.

 

Ne poți spune câte ceva despre faza de satisfacție maximă pe care ți-a oferit-o implicarea competițională de până acum?

Primul moment a fost acela în ca­re antrenorul echipei din care făceam parte a considerat că cel mai bun post pe care să evoluez a fost cel de coor­donator de joc, dându-mi astfel po­sibilitatea de a-mi dezvolta capacitățile de evaluare și previzionare ale fazelor de joc.

Îmi aduc aminte cu drag și de eta­pa din 2017 de la Slănic Moldova, când după două zile de concurs pline de probleme tehnice, la proba de trial din cea de-a treia zi, am reușit să mă clasez cu copilotul meu Ralu­ca Sravaș-Pop pe locul 2 la clasa noastră.

 

Dintotdeauna ți-ai dorit să concurezi la competiții off-road sau te-au mai tentat și al­te genuri de motorsport?

Nu, începuturile mele în motorsport au fost în cursele de viteză, dis­ciplină care și acum mă atrage, dar într-un context de împrejurări, în 2006, am avut posibilitatea să particip la un concurs de offroad la Iași. Și de atunci sunt îndrăgostit de această ra­mură a motorsportului, care îmi sa­tisface atât nevoia de competiție, cât și aceea de a fi cât mai mult în mijlo­cul naturii.

 

 

Spiritul sportiv și dorința de victorie fac parte din activita­tea competițională, dar nu sunt unul și același lucru. Care dintre ele are importanță mai mare din perspectiva lui Silviu Bulugioiu?

Sunt născut într-o familie de spor­tivi de mare performanță, motiv pen­tru care spiritul de competiție pot spune că-l am în sânge. Dorința de victorie este dezideratul după care m-am ghidat toată viața atât din punct de vedere sportiv cât și pro­fesional. Ele se întrepătrund pentru că o victorie care nu are un funda­ment solid și în spiritul competiției este ceva conjunctural, și nu de du­rată.

 

Ce crezi că au în comun și ce au diferit managementul ne­cesar în calitate de concurent și cel necesar la nivel de auto­ritate sportivă?

Nu tot timpul un sportiv de înaltă performanță este și un manager de succes, pentru că sportivul de mare performanță poate să performeze și doar bazat strict pe abilitățile sale fi­zice. Pentru a fi manager trebuie să poți găsi variantele cele mai bu­ne, chiar dacă abilitățile tale fizice nu sunt la cele mai înalte cote, pentru a putea câștiga sau pentru a-ți atinge țelul. Este însă de preferat ca mana­gerul unor ramuri sportive să fi fost practicant la nivel de performanță al sportului din ramurile în cauză.

 

De ce ai ales să participi la ale­geri în echipă și nu individual?

Tocmai pentru că am fost crescut și format într-un înalt spirit de spor­tivitate, dar și de echipă, am ales să particip la alegerile pentru conduce­rea Federației Române de Automo­bilism Sportiv în echipă. Știind din experiență că din mai multe capete, șansa de a găsi soluții și rezultate bu­ne sau optime este mult mai mare.

 

Care este componența echipei și cum ai ales membrii?

Echipa mea este formată din oa­meni care au trecut prin toate etape­le profesionale, dar și sportivi de per­formanță: Octavian Drăgan, Dan Gîrtofan, Daniel Ungur, Gunther Graef, Iosif Ferenti, Traian Pavel, Carol Blavenstein, Justinian Pleșa și Cătălin Cedric-Ghigea. Am căutat în ei persoane cu abilități atât sportive, cât și profesionale dovedite și care să își dorească să pun` osul’ la treabă. Împreună ne dorim să ducem mo­torsportul în zona de normalitate, respectiv transparență și predictibi­litate.

Adaugă un comentariu