Ce reprezintă omologarea individuală a unei mașini și când este necesară

Ce reprezintă omologarea individuală a unei mașini și când este necesară o astfel de procedură conform legislației din România.

Citește și:

Coronavirus: cum vom circula cu mașinile după 15 mai și ce trebuie să scriem în declarație

Omologarea individuală este o condiţie legală obligatorie pentru înmatricularea vehiculelor şi reprezintă procedura prin care Departamentul de Omologări Individuale și Inspecții Tehnice (D.OI.I.T.) din cadrul Registrului Auto Român atestă faptul că un anumit vehicul îndeplineşte în mod individual condiţiile constructive şi de stare tehnică prevăzute în reglementările aplicabile.

Ce reprezintă omologarea individuală a unei mașini și când este necesară

Practic, omologarea individuală este extrem de importantă prin natura consecinţelor asupra siguranţei circulaţiei!  În acest mod se constituie acel filtru tehnic care permite înmatricularea numai a vehiculelor corespunzătoare pentru admiterea în circulaţie pe drumurile publice din România.

Finalizarea cu succes a procedurii de omologare individuală se materializează prin eliberarea Cărţii de Identitate a Vehiculului (CIV). D.O.I.I.T. înscrie în Cartea de Identitate datele tehnice şi pe cele de identificare ale vehiculului, urmând ca autoritatea de înmatriculare să înscrie deţinătorii succesivi ai acestuia. C.I.V. se poate elibera numai pentru vehiculele care pot fi identificate, respectiv cele pentru care reprezentanţii D.O.I.I.T. stabilesc un număr de identificare valid.

Ce reprezintă omologarea individuală a unei mașini și când este necesară

Până la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea individuală a reprezentat principală activitate a D.O.I.I.T. Acum, procedura se adresează numai vehiculelor care nu deţin omologare europeană de tip, aşadar celor care, de regulă, provin din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene și celor care dețin omologare europeană de tip, dar au fost modificate din punct de vedere constructiv în raport cu tipul omologat.

Vehiculele care au fost ultima dată înmatriculate într-un stat membru UE și care dețin omologare europeană de tip, dar a căror configuraţie nu a fost modificată, primesc cartea de identitate fără a mai fi supuse omologării individuale, întrucât condiţiile de omologare sunt acum similare cu cele din directivele şi regulamentele europene şi ele se consideră îndeplinite prin faptul că vehiculul provine din Uniunea Europeană.

Totuşi, deoarece se găsesc înaintea primei înmatriculări în România, aceste vehicule se supun activităţilor de certificare a autenticităţii elementelor de identificare şi a suportului documentului care atestă înmatricularea anterioară, precum şi celor de verificare a stării lor tehnice.

Modificarea înscrisurilor din cartea de identitate este determinată de modificări constructive aduse configuraţiei vehiculului, de completări ale datelor din Cartea de Identitate sau de prevederi administrative.

Sursa: Registrul Auto Român

Adaugă un comentariu