Când şi cum se restituie taxa de primă înmatriculare

În ultimele zile ale anului trecut au fost publicate mai multe acte normative printre care şi procedura de restituire a taxei de primă înmatriculare.

Preț incredibil cerut pentru o fotografie cu Michael Schumacher pe patul de spital

Poliția a primit dotări ca în Vest și nu mai scapă nimeni! Sunt imposibil de păcălit!

Fac obiectul restituirii următoarele sume plătite bugetului:    a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificări ulterioare;  b) taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;  c) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;  d) timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule;  e) dobânzile aferente sumelor de restituit.

Cât alcool pot consuma şoferii şi în cât timp se elimină din organism

Cum se fura o mașină într-un minut, fără chei

Când şi cum se restituie taxa de primă înmatriculare?

Restituirea taxei auto se face ca urmare a unei cereri depuse de contribuabilul interesat la organul fiscal la care este arondat. De reţinut: formatul cererii este reglementat de OMFP nr. 1762/2017, arată HotNews.ro.

Cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente: dovadă de achitare a taxei (cum ar fi chitanţă fiscală sau extrasul de cont, în original sau în copie),  cartea de identitate şi certificatul de înmatriculare pentru autoturismul respectiv din care să rezulte calitatea de actual sau fost proprietar al autoturismului. Acestea se anexează în copie. (Dacă s-a pierdut documentul ce atesta plata, prezentul ordin aduce o procedură de identificare a plăţilor pe care o urmăreşte autoritatea fiscală).

Samsar prins de client! A scos la vânzare o mașină, dar a uitat să modifice pozele….

ASTA E CEA MAI NESIGURĂ MAȘINĂ! E plină România de acest model!

În cazul restituirii taxei de primă înmatriculare pentru achiziţiile finanţate prin contracte de leasing, dreptul la restituire îl are utilizatorul ce a achiziţionat autoturismul şi nu societatea de leasing ce a finanţat achiziţia.

Dreptul la restituirea taxei s-a născut la data intrării în vigoare a OUG nr. 57/2017-07 august 2017, iar cererea se poate depune cel mai târziu în data de 31 august 2018. Acest termen este unul de decădere, orice cerere depusă ulterior, nu mai poate fi soluţionată prin restituirea taxei.

Termenul de soluţionare a cererii este de 45 de zile, de la depunerea documentaţiei corect întocmită. Acest termen poate fi prelungit conform procedurii din Codul de procedură fiscală.

Când se primesc banii?

Restituirea taxei se face fie din Bugetul de stat, fie de la Bugetul fondului pentru mediu, în funcţie de unde s-a înregistrat sumă percepută iniţial, astfel:    a) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie 2018 -31 decembrie 2018;    b) timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018-31 martie 2019

Dobânzile

Contribuabilii au dreptul la dobândă pentru perioada dintre data perceperii taxei şi data restituirii. Procentul dobânzii este de 0,02% pe zi de întârziere, conform art. 174 din Codul de procedură fiscală. Dobândă nu se acordă din oficiu ci la solicitarea contribuabilului prin completarea acestei solicitări în formularul cererii depuse.

Restituirea se face într-un cont bancar, după ce se analizează dacă contribuabilul are şi alte datorii la buget.  În cazul în care există datorii la buget ale contribuabilului, acestea se compensează cu suma de restituit şi se achita eventual diferenţă, se arată într-un material publicat de adevarul.ro

Adaugă un comentariu